2109349162 Νίκης 28, Αγιος Δημήτριος papanik.n.k@gmail.com
hero image


Up down lift
Τεχνική εταιρεία ανελκυστήρων

_______
Εγκατάσταση ανελκυστήρων
 
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό & τη μελέτη κάθε είδους ανυψωτικού μηχανήματος και κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου.
 
Έμπειροι και καταρτισμένοι μηχανικοί του γραφείου επισκέπτονται τον χώρο του έργου (κατόπιν συνεννοήσεως) για την αποτύπωση όλων των στοιχείων και των ιδιαιτεροτήτων του.
 
Κάθε ανελκυστήρας είναι και μία καινούργια πρόκληση για εμάς για να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό για εσάς.
 
Πολιτική της εταιρείας μας καθώς και πρότασή μας προς κατασκευαστές, μελετητές, μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και ιδιώτες είναι η συνεργασία μας πριν την έναρξη του κάθε έργου. Αποτυπώνοντας τις ανάγκες, τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη συντάσσουμε την μελέτη μας ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα σφάλματος κατά την μελλοντική ανέγερση.
 
Το επόμενο στάδιο μετά το σχεδιασμό & τη μελέτη είναι η προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων καθώς και η εγκατάστασή τους στο έργο από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας.
 
Η εγκατάσταση οποιουδήποτε ανυψωτικού μηχανήματος, αναβατορίου ή κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας και ανταποκρίνεται αυστηρά στις οδηγίες του ΕΛΟΤ σχετικά με τα νέα νομοθετικά μέτρα που αφορούν την εγκατάσταση και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.