2109349162 Νίκης 28, Αγιος Δημήτριος papanik.n.k@gmail.com
hero image

 Up down lift
Τεχνική εταιρεία ανελκυστήρων

_______
Συντηρήσεις & επισκευές
 
 
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση παντός τύπου ανυψωτικού μηχανήματος και κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου.
 
Η συντήρηση είναι αναγκαία για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα και για το λόγω αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Συγκεκριμένα βάση νόμου ο αριθμός συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 9 το χρόνο γι’ ανελκυστήρες με μικρή κίνηση, ενώ γι’ ανελκυστήρες με μεγάλη κίνηση (10.000 εκκινήσεις την εβδομάδα και πάνω) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 24 το χρόνο.
 
Η συντήρηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει:
 
Έλεγχο και ρύθμιση των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας του ανελκυστήρα καθώς και όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων για την αποφυγή οποιουδήποτε μελλοντικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας.
Λίπανση και καθαρισμός των εξαρτημάτων.
Έλεγχος στον πίνακα για τυχόν υποθηκευμένες βλάβες και αποκατάστασή τους.
 
Κατά την συντήρηση ο συντηρητής αποτυπώνει τυχόν επισκευές που θα χρειαστούν και στην συνέχεια σε συνεργασία με τον πελάτη συντάσσεται προσφορά για την αντικατάστασή τους.
 
 
Το γραφείο μας είναι πάντα στη διάθεση του πελάτη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και σε πολύ σύντομο χρόνο από την λήψη της εκάστοτε βλάβης.